Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2012

Εισαγωγή

Η εκπαίδευση είναι ένα από τα πρώτα πεδία καπιταλιστικής κυριαρχίας, ένας χώρος που οι καπιταλιστές εκμεταλλεύονται ώστε να δημιουργήσουν τους ανθρώπους που θέλουν να δώσουν μελλοντικά στην κοινωνία.

Μέσα στον προηγούμενο αιώνα η άνοδος του εργατικού κινήματος και οι κατακτήσεις του σε παγκόσμιο επίπεδο είχαν ως αποτέλεσμα την εξασφάλιση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Το περιεχόμενο βέβαια της παιδείας παρέμεινε στα χέρια των αστικών επιτελείων και των εκάστοτε διαχειριστών των καπιταλιστικών αναγκών.

Οι προσπάθειες αναδιάρθρωσης στην εκπαίδευση στη χώρα μας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της συνολικής καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης μέσα στα χρόνια.

Η παρούσα έκδοση είναι μία προσπάθεια καταγραφής και κριτικής της δομής και του περιεχομένου του αστικού εκπαιδευτικού συστήματος και του τρόπου με τον οποίο συνδέεται με την αγορά εργασίας, τα κέρδη και την ενίσχυση της πολιτικής και οικονομικής εξουσίας του κεφαλαίου.

Αρχικά, αναλύοντας τις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια) γίνεται μια προσπάθεια κριτικής των σχολικών βιβλίων και του τρόπου με τον οποίο είναι μπολιασμένα με την αστική προπαγάνδα. Καταδεικνύεται ο ρόλος των επιχειρήσεων σε όλες τις βαθμίδες, η υποβάθμιση του ρόλου της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω της κατάρτισης και η μετατροπή της σε μηχανισμό δημιουργίας ενός ημιμαθούς και υπάκουου ευέλικτου εργατικού δυναμικού.

Στη συνέχεια, αναλύεται ο ρόλος της παραπαιδείας και των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και η άμεση συμβολή τους στην υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης.

Τέλος, γίνεται μια μικρή προσπάθεια καταγραφής εκπαιδευτικών συστημάτων στο εξωτερικό, ως απάντηση στις διαστρεβλωμένες αλήθειες για τον τρόπο της καπιταλιστικής διαχείρισης της εκπαίδευσης σε άλλες χώρες.

Η έρευνα και η επεξεργασία του κειμένου πραγματοποιήθηκε από ομάδα εργασίας συντρόφων εκπαιδευτικών, συντρόφων του περιοδικού Βίδα και του blogspot proletconnect.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου